Direktor: Peđa Zečević  067 690 233  , mail: festlake@gmail.com

Tehnički direktor: Darko Čolaković  067 559 549

Direktor marketinga: Danko Jokanović  067 383 024 , mail: festlake.marketing@gmail.com

Ekologija: Aleksandar Perović  OZON 067 608 083 , mail: aleksandar.perovic@ozon.org.me

Administracija:  Vlado Jokanović  067 343 169 , mail: festlake.adm@gmail.com

Hosting : Zeljko Komnenović Džudža 067 212 858

Aleksandra Zečević  067 210 904  , mail: festlake.hosting@gmail.com

PR Crna Gora: Sandra Vahtel, 067755195 mail: lakefest.media@gmail.com

PR Srbija: Marko Ristić, mail: marko.nocturne@gmail.com

Akreditacije: lakefest.akreditacija@gmail.com

Kamp:

Motokamp: