Obavještenje – PRESS akreditacija

Apliciranje za akreditovanje novinara za LAKE FEST 2019 je otvoreno za sve medijske kuće.

Rok za podnošenje prijava za akreditovanje medija je 01.avgust 2019. godine. Prijave koje budu podnijete poslije ovog datuma neće biti razmatrane.

Sve medijske kuće čiji zahtjev za akreditovanje bude prihvaćeni biće o tome obavještavane do 5. avgusta 2019. godine.

Preuzimanje Zahtjeva i detaljne informacije na linku:

Zahtjev za akreditacije LAKE FEST 2019