Obavještenje – PRESS akreditacija

Apliciranje za akreditovanje novinara za LAKE FEST 2018 je otvoreno za sve medijske kuće.

Rok za podnošenje prijava za akreditovanje medija je 27. jul 2018. godine. Prijave koje budu podnijete poslije ovog datuma neće biti razmatrane.

Sve medijske kuće čiji zahtjev za akreditovanje bude prihvaćeni biće o tome obavještavane do 6. avgusta 2018. godine.

Preuzimanje Zahtjeva i detaljne informacije:

Zahtjev za akreditacije LAKE FEST 2018